MENU
Aula_close Layer 1

Klyngen NB G

Bord og stol

Fritidsinstitutionen ved Lundehusskolen er en del af en kommunal klynge NB G.

Formålet med at indføre klyngeledelse er:

  • at skabe fremtidssikrede og økonomiske bæredygtige enheder.
  • at effektivisere ledelsen og administrationen.
  • at sikre sammenhængen og bedre overgange i børnenes liv.

Succeskriteriet er at skabe en bæredygtig organisation både økonomisk, fagligt, pædagogisk og arbejdsmiljømæssigt.

Pædagogisk ledelse skal tilbage til børneperspektivet og væk fra administrationen.

Klyngen består af 6 institutioner som ligger i nærområdet;

  • Børnehuset Emdrup/ Emdrup Søgård (0-6 år)
  • Regnskoven (0-6 år) 
  • Dragen /Hidbærhegnet (0-6 år) 
  • Studsgården (0-6 år) 
  • Børneringen børnehus (0-6 år) 
  • Fritidsinstitutionen Lundehus (5-10 år)

Der er alt i alt 1505 børn fordelt på de 6 institutioner. 

Det er klyngelederen for hele klyngen og 7 pædagogiske ledere, som varetager den daglige drift og ressourcestyring af de 6 institutioner.

Ledelse og den pædagogiske leders rolle

Den pædagogiske leder har ansvaret for den daglige drift, ledelse af enhedens personale og arbejdet med den pædagogiske udvikling i institutionen med udgangspunkt i klyngens fælles mål.
I det daglige er det den pædagogiske leder, der har det pædagogiske ansvar for deres enhed, medens klyngelederen har det administrative og overordnede pædagogiske ansvar.
Derudover er der 4 teamkoordinatorer som bistår den pædagogiske leder i den daglige drift med at koordinere opgaver, møder mm.