MENU
Aula_close Layer 1

Værdier

Krea værksted

Vores værdier

Respekt, Ligeværd, Tillid og Dialog

Med tanke på værdierne skal ledelsen og personalet, med en anerkendende pædagogik skabe trygge og udfordrende rammer og sikre børnenes indflydelse på deres dagligdag.

Alle skal mødes med respekt for deres forskellighed og ligeværdigheden består i at være i dialog med den enkelte omkring hvem de er og have tillid til at alle respekterer værdierne.

Værdigrundlaget rækker ud i alle dele af fritidsinstitutionen samt klyngen og dermed også samarbejdet med forældre og andre interessenter.

Vi tolererer alle holdninger, men ikke alle handlinger.