MENU
Aula_close Layer 1

Åbningstider & Lukkedage

Krea værksted

Åbningstider

Skrammellegepladsen, Græshoppen og Emdrup Søgård holder åbent:

På skoledage kl. 13:30 – 17:30

Pomfritten holder åbent:

På skoledage kl. 13:30 – 18:00

Ferier og skolefridage holdes der åbent:

Kl. 06:30 – 17:30

Vores institution holder følgende lukkedage i 2019:

 

Lukkedage

 D. 1. maj og d. 31. maj (dagen efter Kristi himmelfartsdag)

 D. 23., 24., 27., 30. og 31. december 2019.

Alle institutioner til børn 0-9 år i Københavns Kommune kan afholde op til 8 lukkedage. Placeringen af lukkedagene besluttes i forældrebestyrelsen og kan placeres på dage, hvor fremmødet af børn i forvejen er lavt.

Udover disse 8 dage holder alle institutioner til børn mellem 0-9 år lukket d. 5. juni (Grundlovsdag) og d.24. december (juleaftensdag). 

Placering af lukkedage – lavt fremmøde

Der må kun afholdes lukkedage på dage med lavt fremmøde – det vil sige på dage, hvor mange forældre i forvejen holder fri. Det kan f.eks. være mellem jul og nytår eller på den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartsdag eller i andre ferieperioder.  

I Københavns Kommune defineres lavt fremmøde ved, at maksimalt 45% af det samlede antal børn har behov for pasning. Det er ledelsen i institutionen, der vurderer, på hvilke dage der kan forventes at være lavt fremmøde. Vurderingen skal være saglig, og skal afspejle forældrenes reelle pasningsbehov.

Placeringen af lukkedagene besluttes i forældrebestyrelsen.

Alternativ pasning

Har I behov for pasning, når der bliver afholdt en lukkedag, vil I blive tilbudt alternativ pasning. Pasningen kan foregå i jeres egen institution, eller den kan foregå i en anden institution i jeres klynge eller i en anden nærliggende institution.

Der stilles ikke alternativ pasning til rådighed, når dagtilbuddet holder lukket den 5. juni og den 24. december.

 

Med venlig hilsen

Thomas Moltke
Pædagogisk Leder