MENU
Aula_close Layer 1

Forældreråd

Sommerfest ved Pomfritten

Vores Forældreråd

Forældrerådet er sammensat af et overvejende flertal af forældrerepræsentanter og et antal medarbejderrepræsentanter.
Et stærkt og aktivt forældreråd skaber sammenhæng, fællesskab og engagement blandt medarbejdere, forældre og børn i enhederne. Der skal derfor oprettes et forældreråd for hver enhed - det er op til den enkelte enhed at bestemme størrelsen på deres forældreråd.

Forældrerådsrepræsentanterne vælges i og blandt forældrene i enheden, dog er enhedens forældrebestyrelsesrepræsentant/er automatisk medlem af forældrerådet. 

Som medlem af forældrerådet repræsenterer du alle forældre i enheden. Det er derfor vigtigt, at der skabes en god kontakt til de øvrige forældre. De skal løbende orienteres om arbejdet i forældrerådet og nemt kunne henvende sig med spørgsmål, ønsker og behov til forældrerepræsentanten.
Som forældrerådsrepræsentant er du ansvarlig for at deltage velforberedt til møderne. Forældrerådets formand og næstformand vælges blandt forældrerepræsentanterne på forældrerådets første møde.

Medarbejderrepræsentanterne i forældrerådet skal bidrage til at skabe sammenhæng mellem beslutninger og diskussioner i forældrerådet og det daglige pædagogiske arbejde i enheden.
Den pædagogiske leder deltager i forældrerådsmøderne, og er ansvarlig for at der i samarbejde med formanden udarbejdes en dagsorden med relevante emner.

Den pædagogiske leder er ligeledes ansvarlig for, at der udarbejdes referater og at disse offentliggøres på enhedens hjemmeside efter mødet. Derudover er det den pædagogiske leders ansvar at føre forældrerådets beslutninger ud i enhedens pædagogiske praksis.